L’urgence climatique, confirmée par le GIEC et le reste du monde scientifique, rend indispensable une politique volontariste des autorités publiques et des pouvoirs locaux en particulier. Ces dernières semaines ont mis le climat à l’agenda politique. Schaerbeek n’a pas attendu ces mobilisations incroyables et enthousiasmantes pour avancer. Savez-vous que Schaerbeek fut, sous l’impulsion des écologistes, une des premières communes du royaume à initier un Plan Climat ? Depuis 2007, la Commune travaille à son exemplarité. Après s’être concentré sur la consommation énergétique de ses bâtiments puis sur l’ensemble de ses consommations, l’ambition est aujourd’hui de diminuer l’empreinte écologique de l’ensemble de la population schaerbeekoise et du territoire de la commune par l’amélioration de la mobilité, de la gestion des déchets, ou le développement de l’agriculture urbaine par exemple.

 

Schaarbeek, pionier voor het klimaat!

De urgentie van de klimaatverandering, zoals beschreven door het VN-Klimaatpanel en de wetenschappelijke wereld, vereist een proactief beleid, met name van de lokale overheden.  De afgelopen weken is het klimaat hoog op de politieke agenda komen te staan. Schaarbeek is al langer bezig met het klimaat: wist u dat Schaarbeek een van de eerste gemeenten was om, onder impuls van de groenen, een Klimaatplan op te stellen? Sinds 2007 werkt de gemeente aan haar voorbeeldfunctie.  Waar eerst de focus lag op het energieverbruik van de gebouwen en vervolgens op het totale verbruik, is het vandaag de ambitie om de ecologische voetafdruk van de gehele bevolking en het grondgebied van de gemeente te verkleinen, bijvoorbeeld door de mobiliteit en het afvalbeheer te verbeteren en de stadslandbouw te bevorderen.

Share This